Konkurs

Uwaga! KONKURS PLASTYCZNY 

Weź udział w konkursie plastycznym #ochtravel i wygraj cenne nagrody dla całej rodziny!

Kredki, farbki i flamastry w dłoń! Technika wykonania dzieła jest dowolna. Jego głównym tematem jest wycieczka autokarem w wymarzone miejsce Waszej podróży. Konieczne jest, aby autokar, którym podróżujecie znalazł się na tle pięknych jezior, gór, morza czy zabytków.

Nie zapomnijcie o kolorowym logo „Och Travel” na autokarze.

Uczestnik nie może mieć więcej niż 18 lat.

Zgłoszenia:

Aby dokonać zgłoszenia pracy swojego dziecka, wystarczy opublikować jej skan lub zdjęcie na swoim osobistym profilu na facebooku lub wysłać pracę na adres korespondencyjny Organizatora: Biuro Podróży Och Travel, ul. Święty Marcin 49, 61-806 Poznań, podając z tyłu pracy swój adres e-mail, wiek oraz imię Autora.

Publikując zdjęcie lub skan pracy swojego dziecka pamiętaj:

  • post musi być publiczny

  • publikujący musi być członkiem grupy „Bon Turystyczny 500+” na facebooku oraz polubić profil Biura Podróży Och Travel na facebooku (@ochtravelpl)

  • koniecznie napisz: Zgłoszenie na konkurs #ochtravel - imię autora pracy oraz jego wiek oraz oznacz w poście profil @ochtravelpl

Warunki konkursu:

1.Na obrazku powinien się znaleźć autokar z kolorowym logiem "Och Travel" na tle krajobrazów, zabytków - jednym słowem miejsca, w którym chcielibyście się znaleźć (technika dowolna).

2. Zgłaszający pracę konkursową (rodzic/opiekun prawny) powinien być członkiem grupy na facebooku "Bon Turystyczny 500+".

3. Zgłaszający pracę konkursową ma obowiązek polubić fanpage Biura Podróży Och Travel na facebooku (@ochtravelpl).

Wysyłanie zgłoszeń:
- na adres bon@ochtravel.pl wpisując w temacie: Zgłoszenie na konkurs #ochtravel lub
- na adres korespondencyjny Organizatora: Biuro Podróży Och Travel, ul. Święty Marcin 49, 61-806 Poznań podając z tyłu pracy swój adres e-mail, wiek oraz imię Autora.

  • podaj link do swojego posta na facebooku

  • napisz jak ma na imię autor pracy i ile ma lat

  • wiadomość wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 MB.

Nagrody:

I nagroda – 1000 PLN voucher na dowolny wyjazd z oferty Biura Podróży Och Travel

II nagroda – 500 PLN voucher na dowolny wyjazd z oferty Biura Podróży Och Travel

III nagroda – bilet wstępu do Energylandii dla dziecka i jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w dowolnie wybranym terminie.

Regulamin:

1. Konkurs plastyczny #ochtravel (dalej Konkurs) organizowany jest przez Biuro Podróży Och Travel sp. z o.o.
ul. Masztalarska 8a/13, 61-767 Poznań (dalej Organizator).

2. Konkurs trwa od 23 września 2020 do 30 listopada 2020.

3. Warunkami przystąpienia do konkursu są:

  • Na obrazku powinien się znaleźć autokar z kolorowym logiem "Och Travel" na tle krajobrazów, zabytków - jednym słowem miejsca, w którym chcielibyście się znaleźć (technika dowolna)

  • Zgłaszający pracę konkursową (rodzic/opiekun prawny) powinien być członkiem grupy na facebooku "Bon Turystyczny 500+"

  • Zgłaszający pracę konkursową ma obowiązek polubić fanpage Biura Podróży Och Travel na facebooku (@ochtravelpl)

4. Autorem pracy konkursowej może być osoba w wieku do 18 lat, a Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia będąca rodzicem lub prawnym opiekunem Autora.

5. Aby wziąć udział w konkursie, należy dokonać zgłoszenia zgodnie z informację zamieszczoną na stronie internetowej: www.ochtravel.pl/konkurs.

6. Zgłoszenia należy wysłać na adres bon@ochtravel.pl wpisując w temacie: Zgłoszenie na konkurs #ochtravel (podaj link do swojego posta na facebooku, napisz jak ma na imię autor pracy i ile ma lat, pamiętając o tym, że wiadomość wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 MB) lub na adres korespondencyjny Organizatora: Biuro Podróży Och Travel, ul. Święty Marcin 49, 61-806 Poznań podając z tyłu pracy swój adres e-mail, wiek oraz imię Autora.

7. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych ani zawierać materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

8. Spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń Organizator wybierze 3 nagrody (I, II i III nagroda), a Uczestnik, który ją zgłosił zostanie zdobywcą odpowiedniej - I, II lub III nagrody.

9. Nagrodami w konkursie są:

- I nagroda – 1000 PLN voucher* do wykorzystania na wszystkie imprezy organizowane przez Biuro Podróży Och Travel,

- II nagroda – 500 PLN voucher* do wykorzystania na wszystkie imprezy organizowana przez Biuro Podróży Och Travel,

- III nagroda – 2 bilety do Energylandii na dowolnie wybrany termin w roku 2021 dla Autora i jednego z rodziców (opiekuna prawnego).

*Voucher jest ważny przez rok od jego wydania, nie jest wymienialny na gotówkę, może być wykorzystany tylko raz i zrealizowany tylko u Organizatora.

10. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane trzy najładniejsze prace i przyznane nagrody.

11. Wyniki konkursu zostaną podane 4 grudnia 2020 o godzinie 12.00 w postaci posta na fanpage'u Biura Podróży Och Travel oraz na fanpage'u Bonu Turystycznego 500+.

12. Organizator poinformuje Zwycięzcę o wygranej poprzez wiadomość e-mail.

13. Możliwość skorzystania z nagrody uzależniona jest od dostępności miejsc na dany termin wyjazdu.

14. Uczestnik konkursu i Autor zachowują swoje prawa autorskie do zgłoszonej pracy.

12. Uczestnik konkursu i Autor wyrażają zgodę i udzielają nieodpłatnej i nieograniczonej licencji na użycie i dalszą publikację przez Organizatora zgłoszonej pracy.

15. Uczestnik i Autor poprzez przystąpienie do konkursu oświadczają, iż przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy.

16. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich najbliższe rodziny.

17. Dane Uczestników Konkursu i Autorów przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji Konkursu. Administratorem danych jest Organizator.